[1]
B. Biglia and N. Vergés-Bosch, “Qüestionant la perspectiva de gènere en la recerca”, REIRE, vol. 9, no. 2, pp. 12–29, Jun. 2016.