[1]
A. M. (Ana M. Novella Cámara, M. Venceslao, and A. Forés Miravalles, “La funció docent en les pràctiques externes. Una anàlisi de les percepcions dels agents implicats per a la millora del model”, REIRE, vol. 9, no. 2, pp. 65–81, Jun. 2016.