[1]
A. Parcerisa-Aran, “Un munt d’experiències per innovar en els estudis de Dret”, REIRE, vol. 11, no. 1, pp. 67–69, Jan. 2018.