[1]
S. Oriola Requena, G. Filella Guiu, and J. Gustems Carnicer, “Agrupacions musicals juvenils: models funcionals per a la motivació acadèmica dels adolescents”, REIRE, vol. 11, no. 2, pp. 18–30, Jul. 2018.