[1]
R. Vilà Baños, M. Torrado-Fonseca, and M. Reguant Alvarez, “Anàlisi de regressió lineal múltiple amb SPSS: un exemple pràctic”, REIRE, vol. 12, no. 2, pp. 1–10, Jul. 2019.