[1]
C. Ruíz-Bueno, “El procés d’ensenyament-aprenentatge i les TIC en el context actual de l’ensenyament universitari: la visió de l’estudiantat”, REIRE, vol. 2, no. 3, pp. 41–65, Oct. 2009.