[1]
C. Barbé-Rocabert, “Ensenyament presencial a l’aula. Anàlisi metodològica i avaluació dels coneixements adquirits”, REIRE, vol. 2, no. 2, pp. 10–32, May 2009.