[1]
A. Cornet-Calveras, T. Costas, and J. Pardo-Carazo, “ del suport a la renovació docent a la Universitat de Barcelona”., REIRE, vol. 3, no. 2, pp. 79–97, Jul. 2010.