[1]
D. Reig-Hernández, “El futur de l´educació superior, algunes claus”, REIRE, vol. 3, no. 2, pp. 98–113, Jul. 2010.