[1]
N. Cabrera-Lanzo and F. Martínez-Olmo, “L’avaluació de les competències transversals a l’ensenyament universitari”, REIRE, vol. 3, no. 1, pp. 17–28, Mar. 2010.