[1]
L. Guitart Tarrés, “Protocol per a la implantació d’eines didàctiques virtuals: competències i habilitats adquirides pels estudiants”, REIRE, vol. 4, no. 2, pp. 59–81, Jun. 2011.