[1]
F. Cabrera, “Tècniques i instruments d’avaluació: una proposta de classificació”, REIRE, vol. 4, no. 2, pp. 112–124, Jun. 2011.