[1]
M. Freixa-Niella, M. Torrado-Fonseca, I. Dorio-Alcaraz, and E. Pelfort-Homs, “Les diplomades i els diplomats en Educació Social a la Universitat de Barcelona: més d’una dècada de trajectòria en el mercat laboral”, REIRE, vol. 5, no. 1, pp. 13–36, Jan. 2012.