[1]
M. López-Aguado and L. Gutiérrez-Provecho, “Com dur a terme i interpretar una anàlisi factorial exploratòria utilitzant SPSS”, REIRE, vol. 12, no. 2, pp. 1–14, Jul. 2019.