[1]
I. O. Campos Bandrés, “«No recordo que a l’escola em parlessin sobre pluralitat lingüística». Un estudi qualitatiu sobre les actituds cap a la llengua minoritzada dels mestres altoaragonesos en formació”, REIRE, vol. 12, no. 2, pp. 1–24, Jul. 2019.