[1]
J. Santabárbara, “Càlcul de la mida de mostra necessària per estimar el coeficient de correlació de Pearson mitjançant sintaxi en SPSS”, REIRE, vol. 14, no. 1, pp. 1–7, Jan. 2021.