[1]
C. Costa, “Conferència: Metodologies innovadores: creant contextos d’aprenentatge significatiu”, REIRE, vol. 5, no. 2, Jul. 2012.