[1]
E. Losada-Soler, “Lletra de Dona. Una eina per a l’avaluació continuada en assignatures de l’àmbit de les humanitats”, REIRE, vol. 6, no. 2, pp. 86–99, Jul. 2013.