Pierella, M.-P. “Universitat, Coneixement I transmissió. Un Estudi Centrat En Biografies De Professors De Carreres humanístiques I científiques”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, vol. 8, no. 1, Dec. 2014, pp. 31–49, doi:10.1344/reire2015.8.1813.