Aberasturi-Apraiz, E. “Revisar El Sistema d’avaluació Des d’una Identitat contemporània”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, vol. 8, no. 2, July 2015, pp. 196–204, doi:10.1344/reire2015.8.28214.