García-Medina, R., and J.-A. García-Fernández. “Cooperar Per Ensenyar, Aprendre De Forma Cooperativa”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, vol. 8, no. 2, July 2015, pp. 230–241, doi:10.1344/reire2015.8.28217.