Reguant Álvarez, M., and M. Torrado-Fonseca. “El mètode Delphi”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, vol. 9, no. 1, Jan. 2016, pp. 87–102, doi:10.1344/reire2016.9.1916.