Biglia, B., and N. Vergés-Bosch. “Qüestionant La Perspectiva De gènere En La Recerca”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, vol. 9, no. 2, June 2016, pp. 12–29, doi:10.1344/reire2016.9.2922.