Novella Cámara, A. M. (Ana M., M. Venceslao, and A. Forés Miravalles. “La Funció Docent En Les pràctiques Externes. Una anàlisi De Les Percepcions Dels Agents Implicats Per a La Millora Del Model”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, vol. 9, no. 2, June 2016, pp. 65–81, doi:10.1344/reire2016.9.2925.