Parcerisa-Aran, A. “Un Munt d’experiències Per Innovar En Els Estudis De Dret”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, vol. 11, no. 1, Jan. 2018, pp. 67–69, doi:10.1344/reire2018.11.120243.