Mauri Álvarez, M., I. Vilafranca, F. Esteban, B. Román, M. Anglès, and C. José. “Les competències Del Grau De Filosofia. Una Proposta De Treball I d’avaluació”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, vol. 11, no. 2, July 2018, pp. 1–17, doi:10.1344/reire2018.11.221596.