Vilà Baños, R., M. Torrado-Fonseca, and M. Reguant Alvarez. “Anàlisi De Regressió Lineal Múltiple Amb SPSS: Un Exemple pràctic”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, vol. 12, no. 2, July 2019, pp. 1–10, doi:10.1344/reire2019.12.222704.