Gros-Salvat, B. “Les Comunitats Virtuals Per a La Formació Permanent Del Professorat”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, vol. 1, no. 1, Dec. 2008, pp. 1–10, doi:10.1344/reire2008.1.1111.