Díaz-Barriga-Arceo, F. “ Madrid: Morata”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, vol. 2, no. 3, Oct. 2009, pp. 98–102, doi:10.1344/reire2009.2.3237.