Clipa, O., and N. Duta. “La Percepció De l’alumnat Sobre La freqüència d’avaluació”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, vol. 3, no. 2, July 2010, pp. 53–67, doi:10.1344/reire2010.3.2324.