Cornet-Calveras, A., T. Costas, and J. Pardo-Carazo. “ Del Suport a La Renovació Docent a La Universitat De Barcelona”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, vol. 3, no. 2, July 2010, pp. 79–97, doi:10.1344/reire2010.3.2326.