Cabrera-Lanzo, N., and F. Martínez-Olmo. “L’avaluació De Les competències Transversals a l’ensenyament Universitari”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, vol. 3, no. 1, Mar. 2010, pp. 17–28, doi:10.1344/reire2010.3.1312.