Cabrera, F. “Tècniques I Instruments d’avaluació: Una Proposta De Classificació”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, vol. 4, no. 2, June 2011, pp. 112–124, doi:10.1344/reire2011.4.2428.