López-Aguado, M., and L. Gutiérrez-Provecho. “Com Dur a Terme I Interpretar Una anàlisi Factorial exploratòria Utilitzant SPSS”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, vol. 12, no. 2, July 2019, pp. 1–14, doi:10.1344/reire2019.12.227057.