Campos Bandrés, I. O. “«No Recordo Que a l’escola Em Parlessin Sobre Pluralitat lingüística». Un Estudi Qualitatiu Sobre Les Actituds Cap a La Llengua Minoritzada Dels Mestres Altoaragonesos En Formació”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, vol. 12, no. 2, July 2019, pp. 1–24, doi:10.1344/reire2019.12.227310.