Santabárbara, J. “Càlcul De La Mida De Mostra necessària Per Estimar El Coeficient De Correlació De Pearson mitjançant Sintaxi En SPSS”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, vol. 14, no. 1, Jan. 2021, pp. 1–7, doi:10.1344/reire2021.14.132565.