Piqué-Simón, B., and J. Bustamente. “ Cristina Costa”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, vol. 5, no. 2, July 2012, pp. 114–117, doi:10.1344/reire2012.5.2529.