Costa, C. “Conferència: Metodologies Innovadores: Creant Contextos d’aprenentatge Significatiu”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, vol. 5, no. 2, July 2012, doi:10.1344/reire2012.5.2522.