Aparicio-Chueca, P., M. Bernardo, M. Domínguez-Amorós, A. Elasri-Ejjaberi, I. Maestro-Yarza, and X. Triadó-Ivern. “Estudi Descriptiu Del Rendiment acadèmic En Els Tres períodes De docència universitària Durant La COVID-19”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, vol. 16, no. 1, Sept. 2022, pp. 1-17, doi:10.1344/reire.39618.