Lugo-López, N.-D., M.- del-C. Pérez-Almagro, and M.-A. . Caro-Rivas. “Aplicació Del mètode Delphi Per a La Validació d’un Instrument Per Mesurar Les Actituds, Els Coneixements I l’ús d’estratègies pedagògiques interdisciplinàries”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, vol. 17, no. 1, Nov. 2023, pp. 1-20, doi:10.1344/reire.42659.