Rodríguez-Izquierdo, J., J.-S. . Blasco-Magraner, and A.-M. Botella-Nicolás. “Implementació De competències Clau a l’aula De Clarinet Dels Ensenyaments Professionals De Música”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, vol. 17, no. 1, Dec. 2023, pp. 1-16, doi:10.1344/reire.42928.