Torrado-Fonseca, M., and V. Berlanga-Silvente. “Anàlisi Discriminant mitjançant SPSS”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, vol. 6, no. 2, July 2013, pp. 150–166, doi:10.1344/reire2013.6.26210.