Sáez-Rosenkranz, I. “ Vic: Eumo”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, vol. 6, no. 2, July 2013, pp. 167–168, doi:10.1344/reire2013.6.26211.