Giner, A., X. Monferrer-Troncho, and C. Vanrell-Moreno. “El Centre Orientador. Del Present Al Futur”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, vol. 6, no. 2, July 2013, pp. 119–131, doi:10.1344/reire2013.6.2628.