Vila Baños, R., M.-J. Rubio-Hurtado, V. Berlanga-Silvente, and M. Torrado-Fonseca. “Com Aplicar Un Clúster jeràrquic En SPSS”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, vol. 7, no. 1, Jan. 2014, pp. 113–127, doi:10.1344/reire2014.7.1717.