Romeo, M., M. Yepes-Baldó, L. Sánchez, S. Burset Burillo, M.- Ángeles García, V. González, C. Martín Piñol, E. Bosch, R. Berger, C. Aguilar, and J. Gustems Carnicer. “Directrius acadèmic-Docents En El Grau De CAV: Un Estudi Exploratori Multi-Font”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, vol. 7, no. 1, Jan. 2014, pp. 76–92, doi:10.1344/reire2014.7.1715.