Lugo-Villaseñor, Elisa, and Viridiana-Aydeé León-Hernández. “Pràctiques Tutorials I Autoaprenentatge En Una Universitat Pública Mexicana”. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació 8, no. 2 (July 7, 2015): 284–311. Accessed October 17, 2021. https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2015.8.28221.