Reguant Álvarez, Mercedes, and Mercedes Torrado-Fonseca. “El mètode Delphi”. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació 9, no. 1 (January 7, 2016): 87–102. Accessed March 26, 2023. https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2016.9.1916.