Vilà Baños, Ruth, Mercedes Torrado-Fonseca, and Mercedes Reguant Alvarez. “Anàlisi De Regressió Lineal Múltiple Amb SPSS: Un Exemple pràctic”. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació 12, no. 2 (July 1, 2019): 1–10. Accessed April 18, 2024. https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2019.12.222704.