Barbé-Rocabert, Coloma, Montserrat Aróztegui-Trenchs, Lyda Halbaut-Bellowa, Encarna García-Montoya, Esther Torres-Farrés, Joaquim Suñer-Carbo, R.M. (Rosa Maria) Aparicio Pelegrín, Josep-R. Tico-Grau, Wilma Penzo, Pere Vendrell-Gómez, and Silvia Sánchez-González. “Ensenyament Presencial a l’aula. Anàlisi metodològica I Avaluació Dels Coneixements Adquirits”. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació 2, no. 2 (May 28, 2009): 10–32. Accessed October 20, 2021. https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2009.2.2222.